ماشین لرنینگ می‌تواند در آینده به تشخیص سرطان کمک کند

هوش مصنوعی (AI) یک روند روبه‌رشد در سراسر جهان است. تعدادی از بخش‌های فناوری پیشرفته در حال استفاده از هوش مصنوعی با هدف بهره‌مندی صنعت از مزایای مرتبط با زمان، پول یا دقت هوش مصنوعی هستند. هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به بخش جدایی‌ناپذیری از علوم شیمیایی و دارویی است. از یک طرف، شبکه‌های عصبی مصنوعی راه‌هایی را برای طراحی و ترکیب داروهای جدید به شرکت‌ها پیشنهاد می‌دهند و از طرف دیگر، الگوریتم‌های ماشین لرنینگ راه‌هایی برای تشخیص سلول‌های سرطانی در بیمار با درجه دقت بسیار بالاتر پیشنهاد می‌دهند. در اینجا قصد داریم در رابطه با مورد دوم صحبت کنیم.

ادامه مطلب