تقویت‌کننده (Amplifiers)

از این وسیله برای افزایش قدرت سیگنال استفاده می‌شود. تقویت‌کننده‌ها انواع مختلفی دارند و از انواع مختلف آن می‌توان تقویت‌کننده‌‌‌ی توان، تقویت‌کننده‌ی ترانزیستوری، تقویت‌کننده‌ی عملیاتی، تقویت‌کننده‌ی تفاضلی، تقویت‌کننده‌ی تصویری، تقویت‌کننده‌ی امواج مایکروویو و غیره را نام برد. از تقویت‌کننده‌ها استفاده‌های مختلفی می‌شود، اما استفاده‌ی معمول این وسایل مربوط به صوت و تصویر است. در هر حال، کار تقویت‌کننده‌ها این است که قدرت سیگنال مورد نظر را تا میزان مصرفی افزایش می‌دهند.

تولیدکننده