سیگنال‌کالا / همه قطعات / ترانزیستور دارلینگتون

ترانزیستور پیوندی دو قطبی دارلینگتون (Darlington Transistor)

این دستگاه نوعی دستگاه ترکیبی است که در آن جریان تقویت‌ شده توسط ترانزیستور دو قطبی اول مجدداً توسط ترانزیستور دو قطبی دوم تقویت می‌شود. ترانزیستورهای دارلینگتون متشکل از دو PNP یا NPN BJT متصل بهم هستند. امیترهای ترانزیستور PNP به پایه‌ی ترانزیستور PNP دیگر متصل هستند تا به این صورت ترانزیستوری حساس با قابلیت تقویت جریان بالا ایجاد شود. این دستگاه در شرایط مختلفی که اعمال سوئیچینگ یا تقویت از اهمیت بالایی برخوردار هستند، به کار می‌رود.

هیچ محصولی یافت نشد.