ماسفت (Mosfet)

ماسفت (ترانزیستور اثر میدان نیمه هادی اکسید فلز) نوعی دستگاه کنترل شونده با ولتاژ است که جریان مدار را با ولتاژ اعمالی کنترل می‌کند. این دستگاه نوع خاصی از ترانزیستور اثر میدان است که با تغییر الکترونیکی عرض کانالی که حامل‌های بار (الکترون‌ها یا سوراخ‌ها) در طول آن جریان دارند، کار می کند. هر چه عرض کانال بیشتر باشد، دستگاه بهتر می‌تواند جریان را هدایت کند. حامل‌های بار از سورس وارد می‌شوند و از درین خارج می‌شوند. عرض کانال به وسیله‌ی ولتاژ یک الکترود، به نام گیت، که بین سورس و درین قرار دارد، کنترل می‌شود. در ضمن گیت توسط لایه‌ی بسیار نازکی از اکسید فلز از کانال عایق شده است.

details
تولیدکننده
EKOWEISS
Infineon
STMicroelectronics
Toshiba
Vishay
بسته‌بندی
TO-220-3
TO-220-4
TO-247
تعداد کنال
1 Channel

مشاهده همه 13 نتیجه


تصویر محصولنام محصولمشخصاتتولیدکنندهتعدادقیمت محصول

MOSFET N-channel 600 V Mdmesh II Power

STMicroelectronics
49,450 تومان
72,000 تومان

MOSFET 600V N-Ch Q-FET advance C-Series

Infineon
28,750 تومان

Discrete Semiconductors TO220F

Infineon
23,000 تومان

Switching high power devices
Control speed of motors
LED dimmers or flashers
High speed switching applications
Converters or Inverter circuits
Battery chargers
Battery management systems
Solar battery chargers & applications
Uninterruptible power supplies
Motor driver circuits
Consumer full bridge
full bridge

Infineon
25,300 تومان
46,000 تومان

MOSFET N-CH 200V 30A TO247AC

Infineon
38,000 تومان

MOSFET MOSFT 200V 49A 40mOhm 156nCAC

Infineon
58,650 تومان

MOSFET RECOMMENDED ALT 844-IRFP460LCPBF

Vishay
88,000 تومان
Placeholder

MOSFET MOSFT 55V 49A 17.5mOhm 42nC-Switching high power devices-Control speed of motors-LED dimmers or flashers-High speed switching applications-Converters or Inverter circuits-Battery chargers-Battery management systems-Solar battery chargers & applications-Uninterruptible power supplies-Motor driver circuits-Consumer full bridge-full bridgePush all applications

Infineon
Placeholder

MOSFET

Toshiba
32,000 تومان

MOSFET N-Ch 800 Volt 5.2 A Zener SuperMESH

STMicroelectronics
24,150 تومان

High Power MOSFET Transistor 290A 80V TO-247 TFP290N08Q TFP290N08–Switching high power devices–Control speed of motors–LED dimmers or flashers–High speed switching applications–Converters or Inverter circuits–Battery chargers–Battery management systems–Solar battery chargers & applications–Uninterruptible power supplies-Motor driver circuits-Consumer full bridge-full bridge-Push all applications

EKOWEISS
109,250 تومان