ترانزیستور (Transistor)

ترانزیستور نوعی دستگاه نیمه هادی فعال است که توسط جریان کنترل می‌شود و سه پایانه‌ی امیتر، کلکتور و بیس دارد. این دستگاه قابلیت تقویت و سوئیچ را نیز دارد. ترانزیستورها در دو نسخه‌ی نصب PCB (نصب سطحی یا در سوراخ) و نصب هیت سینک موجود هستند. آن‌هایی که نصبشان با هیت سینک است، برای توان بالا استفاده می‌شوند و به آن‌ها ماژول گفته می‌شود. این ماژول‌ها ممکن است تنها یک دستگاه داشته باشند یا که ترکیبی از چند دستگاه باشند، که در این صورت می‌توان از آن‌ها در حالات مختلف استفاده کرد.