ترانزیستور (Transistor)

ترانزیستور نوعی دستگاه نیمه هادی فعال است که توسط جریان کنترل می‌شود و سه پایانه‌ی امیتر، کلکتور و بیس دارد. این دستگاه قابلیت تقویت و سوئیچ را نیز دارد. ترانزیستورها در دو نسخه‌ی نصب PCB (نصب سطحی یا در سوراخ) و نصب هیت سینک موجود هستند. آن‌هایی که نصبشان با هیت سینک است، برای توان بالا استفاده می‌شوند و به آن‌ها ماژول گفته می‌شود. این ماژول‌ها ممکن است تنها یک دستگاه داشته باشند یا که ترکیبی از چند دستگاه باشند، که در این صورت می‌توان از آن‌ها در حالات مختلف استفاده کرد.

تولیدکننده
JIEXING
Original
SANYO
Toshiba
بسته‌بندی
TO-247
TO-264
تعداد کنال
1 Channel

مشاهده همه 5 نتیجه


تصویر محصولنام محصولمشخصاتتولیدکنندهتعدادقیمت محصول

Used in audio frequency amplifier-It is used like medium power switches-AF or RF circuits-Switching loads based on high current up to 15A-Used in low slew rate devices-Circuits based on push-pull configuration-High power-based audio circuits-Circuits that operate with high current-High fidelity based audio circuits-Voltage regulator circuit-In medium power-based circuits-These power transistors are mainly used in 200W rated Stereo systems which respond from 5Hz to 100 kHz frequencies with 0.75Vrms of sensitivity.-These transistors are applicable in audio applications due to their less S/N ratio & low harmonic distortion.

Original
156,000 تومان
Placeholder

Audio frequency power amplifier applications ·Recommend for 45-50W audio frequency amplifier output stage applications

JIEXING

B817 or 2SB817 can be used for variety of applications, as said above it is primarily designed to use in audio amplifiers output stages and power amplification purposes but it is not limited to these applications and can also be used for switching applications and capable to drive load of upto -12A. Other than that it can also be used in power supplies, battery charger circuits and other related applications.

SANYO
27,000 تومان

Audio frequency power amplifier applications ·Recommend for 45-50W audio frequency amplifier output stage applications

JIEXING
27,000 تومان

Switching high power devices-Control speed of motors-LED dimmers or flashers-high speed Switching applications-Converters or Inverter circuits-Battery chargers-Battery management systems-Solar Battery chargers & applications-Uninterruptible power supplies-Motor driver circuits-Consumer full bridge-full bridgePush all applications

Toshiba
48,300 تومان