اتوماسيون صنعتي چیست؟

اتوماسيون صنعتي

در گذشته کلیه سیستم ها به صورت مکانیزه عمل می کردند. در سیستم های مکانیزه تمامی کنترل ها از طریق انسان انجام می شد. در گذر زمان سیستم ها و بخصوص سیستم های صنعتی با اهدافی نظیر افزایش تولید،کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت محصول، کاهش مصرف انرژی و افزایش سود به سیستم های اتوماسیون تبدیل شدند. در این سیستم ها مداخله انسان به حداقل رسید. در نتیجه می توان اتوماسیون صنعتی را مجموع فناوری هایی که با استفاده از سیستم ها و دستگاه های کنترلی سبب خودکار شدن فرآیندهای صنعتی بدون نیاز به اپراتور انسانی می شوند، دانست.


عناوین مورد بررسی:


از این دسته‌بندی

دلار: 0 تومان
یوان: 0 تومان

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.